شرکت بهآب تبریز

در مورخه  92/06/26 مدیر عامل شرکت بهآب تبریز در انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان تبریز به عنوان یکی از نمایندگان کارفرمایان انتخاب شد .