سمینار ضرورت توسعه خوشه قطعات خودرو تبریز در چارچوب آئین نامه های جدید

در مورخه 92/07/23 سمینار (( ضرورت توسعه خوشه قطعات خودرو تبریز در چارچوب آئین نامه های جدید )) در محل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی تبریز از ساعت 08:30 لغایت 13:30 برگزار خواهد شد . از کلیه تولید کنندگان قطعات خودرو و دست اندرکاران این صنعت ، حضور در این سمینار را توصیه می کنیم .