مجمع عمومی انجمن متالورژی استان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی " انجمن صنایع همگن متالورژی استان آذربایجان شرقی " در مورخه 1395/07/07 راس ساعت 17 در محل آمفی تئاتر سازمان صنایع و معادن واقع در ششگلان - کوچه داش دربند برگزار خواهد شد .

از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت می شود در این مجمع حضور به هم رسانند .