مجمع عمومی انجمن متالورژی استان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی " انجمن صنایع همگن متالورژی استان آذربایجان شرقی " در ...

انتخابات هیئت مدیره انجمن سازندگان ماشین ، قطعه و مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز

1393/10/13 مراسم بیستمین سالگرد تاسیس انجمن سازندگان ماشین ، قطعه و مجموعه های صنعتی ...

هیجدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز

  شرکت بهآب تبریز در حال انتقال تکنولوژی نانو پوشش های سخت و مقاوم ...

آموزش

در مورخه 93/03/01 روز پنجشنبه کلیه افراد شاغل در شرکت بهآب تبریز در دوره آموزشی  ...

جذب نیروی کار - استخدام

این شرکت جهت تکمیل نیروی انسانی خط تولید 5 نفر کارگر ساده با توان فیزیکی ...

سمینار ضرورت توسعه خوشه قطعات خودرو تبریز در چارچوب آئین نامه های جدید

در مورخه 92/07/23 سمینار (( ضرورت توسعه خوشه قطعات خودرو تبریز در چارچوب آئین نامه ...

شرکت بهآب تبریز

در مورخه  92/06/26 مدیر عامل شرکت بهآب تبریز در انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات های ...

شرکت بهآب تبریز

در مورخه 92/04/06انتخابات دور سوم هیات مدیره انجمن صنایع همگن متالورژی استان در محل اداره ...